YASAL UYARI
Yapılan tüm alışverişler de müşterilerimiz bu şartları kabul etmiş sayılır. Bu yazılım masum kişilerin yasal haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılmamalıdır dolayısıyla IMEI numarasını bize göndermeniz telefonu veya programı satın alanın denetiminizde olduğunun kanıtı sayılacaktır.
Telesekreterli konferans programı ( telefon dinleme programı ya da casus telefon ) cep telefonu telesekreter programı yazılımının gizli bilgi edinme amaçlı olarak kullanımına ilişkin ilgili ülke içerisinde yürürlükte olan tüm yasaları anlamak ve bunlara uymak Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon ) kullanıcısının sorumluluğundadır.
Eğer konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı kullanacağınız (telefon dinleme programı ya da casus telefon )amaç ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon) kullanmadan önce bir hukuk bürosundan hukuki danışmanlık alınız. Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon ) programlarını satın almak ve kurmak suretiyle Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon ) yazılımlarını hukuki olarak kullanılacağınızı beyan etmiş olursunuz.
Diğer kişilerin SMS mesajlarına & diğer telefon aktivitelerine bağlanmak veya Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon ) yazılımını bilgisi olmadan başka bir kişinin telefonuna yüklemek ülkenizde yasadışı bir faaliyet olarak kabul edilebilir.
Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı yazılımlarına bağlı herhangi bir kötüye kullanma veya zarardan türü herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük almamaktadır. Ülkedeki tüm kurallara uymak nihai kullanıcının sorumluluğu altındadır. Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon) yazılımlarından herhangi birini veya hepsini satın alıp kullanmakla işbu şartları kabul etmektesiniz.
bu sitede reklamı yapılan ürün ve/veya teknolojinin kullanımına bağlı herhangi bir yasadışı faaliyetten sorumlu tutulamaz ürünler üçüncü şahısların kişisel gizlilik haklarını veya gizli dinleme kanun veya yönetmeliklerini ihlal edecek şekilde elektronik haberleşmelere sızmak veya bunları önlemek amacıyla kullanılamaz.
Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon) dinleme bazı ülkelerde yasadışıdır. Hiçbir durumda şirketimiz bu ürünlerin uygunsuz kullanımından ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir.
Ürün ve/veya teknolojilerinin, bunların kullanıldığı yargı alanının yasaları çerçevesinde çalıştırılması, bu ürün ve teknolojileri satın almış olan veya kullanan kişilerin sorumluluğundadır. Bu ürünlerin/teknolojilerin amaçlanan kullanımı üzerinde geçerli olan kanunların tefsiri için hukuki danışmanlık almak müşterinin münhasır sorumluluğundadır. Ürün ve Hizmetlerimizi satın almakla işbu şartları kabul etmiş sayılırsınız.
KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK: Sitemizde satışı yapılmakta olan ürün ve cihazların kullanımı ile ilgili olarak; uygunsuz kullanımhallerinde ( tehdit, şantaj ve kişilik haklarına tecavüz yoluyla menfaat sağlamak vs.) doğabilecek kanuni sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Bu tür uygulamalar ile şahıslara yönelik kullanımların suç teşkil edebileceğini hatırlatırız. Bu tip uygulamalardan satıcı, satıcılar sorumlu tutulamazlar. Alıcı, siparişi ile birlikte bu şartları kabul etmiş sayılır. Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin kaydedilmesini, izinsiz kullanılmasına ilişkin bilgidir.
Kişisel hakların ihlal edilmesi halinde yürürlüğe girecek olan Türk Ceza Kanunu’nun 135, 136, 137, 138 ve 139’uncu maddelerinin tam metni: Kişisel verilerin kaydedilmesi MADDE 135. (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme MADDE 136. (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli hâller MADDE 137. (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; ) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, islenmesi hâlinde, verilecek cezayarı oranında arttırılır. Verileri yok etmeme MADDE 138. (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Şikâyet MADDE 139. (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
Satın aldığınız her ürün aşağıdaki şartlar dâhilinde firmamızın garantisi altındadır.
Not: Verici tespit, Dinleme cihazları, gizli telsiz kamera çeşitleri, elektro cihazlar, mini işitme cihazları, Konferans programı ve cep telefonu telesekreter programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon ) ve programlar, vb. kişisel savunma cihazlarında iade şartları geçerli değildir. KESİNLİKLE GERİ İADE ALINMAZ. Bu ürünlerin garantisi mevcut değildir.( özel yapım ve sipariş üzerine yapıldığı için ) Ürünlerin hatalı kullanılışı sonucu doğabilecek zararlardan internet sitemiz sorumlu değildir.
Toptan satışlarda arızalı ürün harici geri iade alınmaz.Ürünlerimiz nakit satılmaktadır, ödeme yapılmayan hiç bir ürün gönderilmez.
Sitemizde satışı yapılan her Konferans programı ve telesekreterli cep telefonu programı (telefon dinleme programı ya da casus telefon ) kapsamına giren yazılımın için tek taraflı sözleşme dâhilinde satıldığını, yazılımı satın aldığınızda gereken sözleşmeyi onaylayıp tarafımıza bildireceğinizi, sözleşmenin 4 iş günü içinde onaylanıp tarafımıza bildirilmemesi halinde ürün hakkında hiç bir destek almayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız .. Tüm işlemler için kargo ücretleri firmamıza aittir. Fiyatlar KDV. Hariç olarak satılmaktadır. Bazı ürünlerde teslim süresi ürüne göre değişmektedir..